Number
First Name
Surname
21165725 Lokdarsan Lama
21165726 Samir Gurung
21165727 Dil Kumar Rai
21165728 Birendra Shing Thakura
21165729 Rajeshman Shrestha
21165730 Jayaprakesh Lama
21165731 Lal Bahadur Sahi
21165732 Bhasker Basnet
21165733 Tilak Tamang
21165734 Kushal Basnet
21165735 Kiran KC
21165736 Sonam Tshring Lama
21165737 Rabindra Tulachan
21165738 Bhim Rana
21165739 Tul Gurung
21165740 Dhan Bahadur Gurung
21165741 Samundra Gurung
21165742 Samraj Gurung
21165743 Khusi Man Gurung
21165744 Til Bahadur Thapa
21165745 Rajendra Shrestha
21165746 Shriparsad Thapa
21165747 Udaya Thapa
21165748 Tul Bahadur Gurung
21165749 Gamarsing Gurung
21165750 Yam Bahadur Rana
21165751 Kul Gurung
21165752 Kanarashi Ghale
21165753 Jor Bahadur Roka
21165754 Prem Thapa
21165755 Khem Ale
21165756 Rum Bahadur Darlami
21165757 Thug Bahadur Pun
21165758 Janga Bahadur Pun
21165759 Indra Gurung
21165760 Tankaprasad Gurung
21165761 Bel Bahadur Gurung
21165762 Sur Bahadur Ghale
21165763 Dol Thapa
21165764 Ramchandra Dura
21165765 Nem Thapa
21165766 Tulsing Budha Magar
21165767 Jaya Budha
21165768 Ramu Pun
21165769 Deb Bahadur Gurung
21165770 Ganga Malla
21165771 Dan Bahadur Garbuja
21165772 Bhim Gurung
21165773 Thakur Ghale
21165774 Uttam Thapa
21165775 Netra Ale
21165776 Bhakta Gurung
21165777 Kanta Rana
21165778 Yam Gurung
21165779 Tika Bahadur Purja
21165780 Ambar Bahadur Pun
21165781 Debkaji Gurung
21165782 Bikash Gurung
21165783 Ramchandra Gurung
21165784 Surya Parkesh Gurung
21165785 Bal Bahadur Ghale
21165786 Bijaya Gurung
21165787 Shyam Thapa
21165788 Nar Bahadur Ale
21165789 Keshar Bahadur Gurung
21165790 Mirendra Mall
21165791 Dhanlal Gurung
21165792 Top Thapa
21165793 Jhak Bahadur Thapa
21165794 Karna Bahadur Rana
21165795 Purna Magar
21165796 Janga Pun
21165797 Min Saru
21165798 Hari Thapa
21165799 Min Bahadur Shiris
21165800 Chandra Mohan Phagami
21165801 Motilal Sherpunja
21165802 Nar Bahadur Pun
21165803 Ramprasad Pun
21165804 Tikaraj Pun
21165805 Shran Gurung
21165806 Kol Prasad Gurung
21165807 Kendra Pun
21165808 Sun Bahadur Gurung
21165809 Khus Gurung
21165810 Akancha Ghale
21165811 Som Bahadur Gurung
21165812 Shib Gurung
21165813 Tak Bahadur Gurung
21165814 Suk Gurung
21165815 Lokraj Gurung
21165816 Jit Bahadur Rana
21165817 Shyam Bahadur Rana
21165818 Dilip Kumar Gurung
21165819 Gamprasad Gurung
21165820 Yubaram Gurung
21165821 Dhanprasad Rana
21165822 Nar Bahadur Thapa
21165823 Bal Bahadur Thapa
21165824 Sher Bahadur Pun
21165825 Shiva Gurung
21165826 Kusang Gurung
21165827 Amar Simkhada
21165828 Shiriman Tamang
21165829 Indra Gurung
21165830 Nar Bahadur Pun
21165831 Bhojendra Pun
21165832 Dhan Bahadur Gurung
21165833 Om Ale
21165834 Jeman Sing Rana
21165835 Chham Bahadur Gharti
21165836 Bahadur Gharti
21165837 Devi Roka
21165838 Yam Ramjali
21165839 Joglal Pun
21165840 Hitman Gurung
21165841 Gopal Gurung
21165842 Yam Bahadur Gurung
21165843 Harsha Pun
21165844 Ganesh Tamang
21165845 Shubba Thapa
21165846 Kesh Gurung
21165847 Yam Bahadur Gurung
21165848 Sanjaya Gurung
21165849 Harikrishna Gurung
21165850 Birkha Gurung
21165851 Harka Bahadur Gurung
21165852 Suba Ghale
21165853 Chin Bahadur Gurung
21165854 Tikaji Rana
21165855 Tuk Gurung
21165856 Khemraj Gurung
21165857 Surya Bahadur Gurung
21165858 Muchhetra Gurung
21165859 Gyan Gurung
21165860 Ramchandra Shrestha
21165861 Jit Bahadur Gurung
21165862 Ynabir Rana
21165863 Dhan Gurung
21165864 Purna Gurung
21165865 Jagat Kumar Gurung
21165866 Kul Bahadur Gurung
21165867 Buddhi Gurung
21165868 Yam Gurung
21165869 Shankar Lama
21165870 Bhadra Bahadur Rana
21165871 Jaya Parsad Kala
21165872 Om Roka
21165873 Prem Thapa
21165874 Purna Bahadur Budha Magar
21165875 Lalprasad Salami
21165876 Lok Bahadur Rajali
21165877 Tek Thapa
21165878 Meghraj Rana
21165879 Man Parsad Pun
21165880 Toyanath Siris
21165881 Dhan Siris
21165882 Puran Shahi
21165883 Jak Phagami
21165884 Rubin Gurung
21165885 Yam Gurung
21165886 Durga Bahadur Gurung
21165887 Rejendra Gurung
21165888 Ganga Bahadur Gurung
21165889 Kesh Bahadur Gurung
21165890 Bimal Tamang
21165891 Malla
21165892 Lalitjang Malla
21165893 Yudda Pun
21165894 Bir Bahadur Ghale
21165895 Kabiram Pun
21165896 Khadak Budha
21165897 Dal Bahadur Roka
21165898 Dil Malla
21165899 Sherkaji Gurung
21165900 Ram Gurung
21165901 Dhankaji Gurung
21165902 Om Bahadur Thapa
21165903 Kumar Rana
21165904 Om Gurung
21165905 Hari Bahadur Gurung
21165906 Kaprasad Chhantyal
21165907 Nirmal Bhattachan
21165908 Milan Gurung
21165909 Indra Ghale
21165910 Bharat Roka
21165911 Kamal Gurung
21165912 Yudha Gurung
21165913 Tikaram Siris
21165914 Rajkapoor Sherchen
21165915 Shantaram Rana Magar
21165916 Mahendra Kumar Gauchan
21165917 Padam Bahadur Thapa Magar
21165918 Moti Siris
21165919 Bhuwan Bahadur Bhujel
21165920 Bhoj Bahadur Bhujel
21165921 Dhan Bahadur Thapa
21165922 Rishishor Shrestha
21165923 Balkrishna Thapa
21165924 Bhuwan Thapa
21165925 Prasannalal Thapa
21165926 Om Roka
21165927 Bhimlal Pun
21165928 Indra Pun
21165929 Indra Pun
21165930 Ramchandra Gurung
21165931 Bhim Tamang
21165932 Thamansingh Rana
21165933 R K Mall
21165934 Buddhasing Thapa
21165935 Minraj Thakuri
21165936 Surendra Gurung
21165937 Bhimchandra Pun
21165938 Som Bahadur Thapa
21165939 Yog Thapa
21165940 Kailash Gurung
21165941 Nanda Tamang
21165942 Krishna Thapa
21165943 Harsa Bahadur Rana
21165944 Bhim Siris
21165945 Karna Bahadur Purja
21165946 Tej Bahadur Gurung
21165947 Krishna Gurung
21165948 Chok Bahadur Tamang
21165949 Umesh Rana
21165950 Min Bahadur Gurung
21165951 Ash Bahadur Tamang
21165952 Bharat Gurung
21165953 Top Bahadur Thapa
21165954 Indra Bahadur Gurung
21165955 Ambar Bahadur BK
21165956 Gopiram BK
21165957 Angphula Sherpa
21165958 Ramji Gurung
21165959 Gunaraj Rai
21165960 Bhishmaraj Gurung
21165961 Bhuwaniprasad Limbu
21165962 Gyan Bahadur Limbu
21165963 Ganesh Rai
21165964 Rajen Rai
21165965 Mukunda Rai
21165966 Kishore Sunuwar
21165967 Angpasng Tamang
21165968 Ram Bahadur Gurung
21165969 Tilbahadur Gurung
21165970 Rajendra Khimding
21165971 Surendra Limbu
21165972 Jiwan Limbu
21165973 Man Prasad Gurung
21165974 Kumar Sherstha
21165975 Sambhi Kumar Rai
21165976 Ram kumar Sunwar
21165977 Jayaprakash Sunwar
21165978 Dinesh Gurung
21165979 Tara Rai
21165980 Rajen Limbu
21165981 Binod Kumar Rai
21165982 Rastra Rai
21165983 Medani Limbu
21165984 Ganesh Kumar Lingthep
21165985 Ganiraj Rai
21165986 Akal Bahadur Rai
21165987 Krishnaraj Rai
21165988 Ram kumar Rai
21165989 Padam Jimi
21165990 Dilliram Limbu
21165991 Tanka Magar
21165992 Lal Bahadur Rai
21165993 Karna Parangden
21165994 Tanka Rai
21165995 Bhabichandra Rai
21165996 Angkaljang Sherpa
21165997 Chhongba Sherpa
21165998 Yubaraj Khatri
21165999 Bhushan Tamang
21166000 Deepak Gurung
21166001 Tej Bahadur Limbu
21166002 Jitendra Rai
21166003 Mohan Prasad Limbu
21166004 Rajendra Kumar Nembang
21166005 Prem Rai
21166006 Dhakal BK
21166007 Prem Sunuwar
21166008 Sarki Kumar Tamang
21166009 Ishor Kumar Ale
21166010 Laxmi Limbu
21166011 Bhoj Kumar Shrestha
21166012 Chitraj Limbu
21166013 Dil Kumar Limbu
21166014 Binod Kumar Thapa
21166015 Ashok Rai
21166016 Dilli Suwar
21166017 Tek Bahadur Pulami
21166018 Nawal Sherpa
21166019 Bhuwaniprasad Rai
21166020 Padam Limbu
21166021 Karna Magar
21166022 Nar Bahadur Tamang
21166023 Hemraj Limbu
21166024 Debendra Gurung
21166025 Krishna Kumar Rai
21166026 Laindra Kumar Rai
21166027 Prem Tamang
21166028 Hastaraj Rai
21166029 Balchandra Dewan
21166030 Min Bahadur Gurung
21166031 Shree Kumar Limbu
21166032 Gajendra Rai
21166033 Sushil Limbu
21166034 Rabidhoj Tamang
21166035 Khatirmani Rai
21166036 Tika Rai
21166037 Gyan Bahadur Tamang
21166038 Rukman Rai
21166039 Krishnabir Tamang
21166040 Bijay Limbu
21166041 Umesh Ale
21166042 Ram kumar Magar
21166043 Upendra Limbu
21166044 Gopal Giri
21166045 Gandiram Rai
21166046 Kashiraj Rai
21166047 Chhatra Bahadur Rai
21166048 Naradmani Gurung
21166049 Narprasad Thamsuhang
21166050 Chhabilal Gurung
21166051 Bishnu Tamang
21166052 Ramesh Limbu
21166053 Man Bahadur Limbu
21166054 Bhim Sampang
21166055 Dhyan Bahadur Rai
21166056 Kirtiman Rai
21166057 Raksha Rai
21166058 Shyam Gurung
21166059 Khem Limbu
21166060 Chandra Bahadur Ingnam
21166061 Khadga Bahadur Rai
21166062 Kamal Thapa
21166063 Buddhasing Subba
21166064 Harka Parsad Limbu
21166065 Birmani Rai
21166066 Dhaniram Rai
21166067 Sarbaraj Rai
21166068 Deshbir Rai
21166069 Amrit Rai
21166070 Bhuwansing Limbu
21166071 Khadka Bahadur Limbu
21166072 Prem Rai
21166073 Nar Bahadur Limbu
21166074 Rajan Rai
21166075 Chhatra Rai
21166076 Kumar Rai
21166077 Netra Yonzon
21166078 Pasang Sherpa
21166079 Amrit Rai
21166080 Rajaendra Limbu
21166081 Gaynu Lama
21166082 Nar Bahadur Khapaangi Magar
21166083 Gobinda Maden
21166084 Indra Kerung
21166085 Indra Gurung
21166086 Gopal Sunwar
21166087 Bal Bahadur Rai
21166088 Bali Bahadur Rajbhandari
21166089 Rkrishna Parsad KP Rai
21166090 Bal Bahadur Limbu
21166091 Shyam Kumar Gurung
21166092 Jit Bahadur Limbu
21166093 Birendra Limbu
21166094 Tejbahadur Rai
21166095 Yug Rai
21166096 Basanta Sunwar
21166097 Amber Thapa Magar
21166098 Kusum Rai
21166099 Lok Bahadur Limbu
21166100 Yam Bahadur Limbu
21166101 Dil Kumar Limbu
21166102 Chandra Limbu
21166103 Durga Limbu
21166104 Milan Rai
21166105 Shukraraj Gurung
21166106 Raj Kumar Rai
21166107 Bhaktalal Shrestha
21166108 Samrit Rai
21166109 Tarasing Rai
21166110 Gopilal Limbu
21166111 Bhim Bahadur Rai
21166112 Bhuwan Gurung
21166113 Chandraman Limbu
21166114 Nar Kumar Pokhrel
21166115 Bhaktaram Rai
21166116 Ranodip Rai
21166117 Ringi Rai
21166118 Karna Rai
21166119 Sher Bahadur Jimi
21166120 Ram Maden
21166121 Tikadhan Rai
21166122 Gyan Prasad Rai
21166123 Krishnabhakta Phembu
21166124 Keshar Bahadur Limbu
21166125 Bhairab Rai
21166126 Tek Rai
21166127 Guru Parsad Rai
21166128 Bhim Rai
21166129 Suresh Tamang
21166130 Hom Bahadur Sunuwar
21166131 Pralad Gurung
21166132 Samser Limbu
21166133 Nar Kumar Limbu
21166134 Chandraman Lawati
21166135 Lal Bahadur Rai
21166136 Gantuman Magar
21166137 Tara Rai
21166138 Sukraraj Rai
21166139 Suren Kurumbang
21166140 Purna Limbu
21166141 Bhim Limbu
21166142 Raju Subba
21166143 Dilliram Rai
21166144 Khadga Bahadur Gurung
21166145 Gandhi Ram Rai
21166146 Krishna Gurung
21166147 Nirmal Gurung
21166148 Dhan Kumar Rai
21166149 Binod Kumar Rai
21166150 Baburam Limbu
21166151 Bhim Magar
21166152 Tanka Magar
21166153 Padam Gurung
21166154 Rajman Angdembe
21166155 Sahadev Rai
21166156 Bishnu Gurung
21166157 Dhanraj Rai
21166158 Ambar Bahadur Gurung
21166159 Khadga Bahadur Gurung
21166160 Indra Maden
21166161 Prem Limbu
21166162 Rabichandra Rai
21166163 Jiwan Gurung
21166164 Mohanbikram Tumbahamphe
21166165 Rohit Rai
21166166 Lhakpa Tenzing Sherpa
21166167 Maniraj Gurung
21166168 Nimchhiring Sherpa
21166169 Hari Kumar Nembang
21166170 Bom Bahadur Limbu
21166171 Bhushan Rai
21166172 Santaraj Pamphu
21166173 Nar Bahadur Limbu
21166174 Bishnu Limbu
21166175 Shiva kumar Rai
21166176 Subash Rai
21166177 Harichandra Sunuwar
21166178 Ramesh Chamling
21166179 Deuman Tawa
21166180 Ran Bahadur Limbu
21166181 Prem Bahadur Limbu
21166182 Lal Bahadur Limbu
21166183 Hom Bahadur Limbu
21166184 Bedhang Lawati
21166185 Padam Bahadur Tamang
21166186 Rudra Gurung
21166187 Sudan Gurung
21166188 Jit Bahadur Rai
21166189 Bhimbahadur Limbu
21166190 Barta Limbu
21166191 Dhan Bahadur Limbu
21166192 Bal Bahadur Ale
21166193 Ramprasad Gurung
21166194 Som Dewan
21166195 Nar Bahadur Rai
21166196 Yadu Rai
21166197 Pratiman Limbu
21166198 Chandra Limbu
21166199 Surendra Gurung
21166200 Dag Bahadur Limbu
21166201 Kumar Rai
21166202 Shiva kumar Sunuwar
21166203 Nawaraj Gurung
21166204 Ishwor Pheudin
21166205 Man Bahadur Limbu
21166206 Rajendra Rai
21166207 Narnarayan Limbu
21166208 Kumar Kambang
21166209 Keshar Bahadur Limbu
21166210 Ashkumar Limbu
21166211 Ishor Limbu
21166212 Gokarna Chongbang
21166213 Rupnarayan Limbu
21166214 Chandra Bahadur Bhujel