S/NoArmy NoNamesRegiment
121165725Lokdarsan Lama6 GR
221165737Rabindra Tolchan6 GR
321165834Jemansing Rana2/2 GR
421165837Devi Roka2/2 GR
521165843Nar Bahadur Pun6GR
621165875Lalprashad Salami (Magar)2/2 GR
721165894Bir Bahadur Ghele6GR
821165914Rajkapoor Sherchen6GR
921165927Bhimlal PunGTR
1021165931Bhim Tamang2/2GR
1121165934Buddhasing Thapa 6GR
1221165969Tilbahadur GurungQGE
1321165982Rashtra RaiQGE
1421166010Laxmi Limbu2/7GR
1521166035Khatirman Rai10 GR
1621166081Gaynu LamaGTR
1721166108Samritman Rai2/7GR
1821166116Ranodip Rai2/7GR
1921166134Chandraman Lawati10GR
2021166158Ambar Bahadurur Gurung10GR
2121166174Bishnu Limbu10GR
2221165752        Mrs Mrs Kanarashi2/2GR
2321165831Mrs Bhojendra Pun2/2GR
2421165969Mrs Tilbahadur GurungQGE
2621166070Mrs Bhuwansing Limbu1/7GR
2621166130Mrs Pabitradevi Sunwar1/7GR
2721166142Mrs Sashi Subba2/7GR